Styrelsen

Styrelsen efter årsmöte 2023

 • Ordförande - Mattias Ehn (1 år)
 • Kassör/Administratör - Andreas Pettersson
 • Sekreterare - Ludvig Almblad
 • Ledamot/Banchef - Kristoffer Eklind (2 år)
 • Ledamot - Torgny Nordin (2 år)
 • Ledamot - Ludvig Almblad (1 år)
 • Ledamot - Thomas Johnsson (1 år)
 • Suppleant - Mats-Owe Andersson (1 år)
 • Suppleant - Jonathan Eriksson (2 år)
 • Revisor - Kerstin Kindström (1 år)
 • Revisor - Ari Snorrason (2 år)


Styrelsemöte för Norrby J S K söndag den 11 juni kl. 14:00 i Heby folkets hus. Kan du inte delta på plats ombeds att du deltar på distans via zoom eller teams. Vänligen kontakta Andreas om du önskar delta i mötet online.

Styrelsen för Norrby JSK kallas till Heby Wärdshus lördag 11 mars 2023 kl. 13:00 för konstituerande styrelsemöte.