2023-02-26 Styrelsemöte och årsmöte

29.12.2022

Årsmöte 2023-02-26 kl. 15:00 

Norrby jakt och sportskytteklubb bjuder in samtliga medlemmar, styrelse och revisorer till årsmötet. 

Obs! Styrelsen kallas samma dag till styrelsemöte kl. 13:30. Plats: Heby Folkets Hus, C-salen. Föreningen bjuder på lättare förtäring. Gärna föranmälan till: kontakt@norrbyjsk.nu