Allmänna arvsfonden beviljar ett lokal- och anläggningsstöd för projektet Nybyggnation av skytteanläggning på Översävne 1:15 i Heby kommun

07.06.2023

Idag beviljade Arvsfondsdelegationen Norrby Jakt och Sportskytteklubb ett lokal- och anläggningsstöd på 3 543 000 kr inkl. moms ur Allmänna arvsfonden för projektet Nybyggnation av skytteanläggning på Översävne 1:15 i Heby kommun.

Allmänna Arvsfondens sammanfattning av projektet; Syftet med projektet är att utveckla barn- och ungdomsverksamhet inom kulskytte men även locka fler personer över 65 år. Föreningen ska bygga en 50- och 80-metersbana samt ett klubbhus där teori, kurser och sociala aktiviteter kan bedrivas. Verksamheten kommer att vara organiserad och prova-på-aktiviteter ska arrangeras.

Besök gärna www.arvsfonden.se