Länsstyrelsen i Uppsala län beviljar ansökan om projektstöd för ”Nybyggnation av skytteanläggning i Dalbo, Runhällen - för allas lika inkluderande inom skyttesport på landsbygden”

01.09.2023

Norrby Jakt och Sportskytteklubb beviljas 560 000 kronor i stöd 

Syftet och målet med projektet är att öka aktivitetsutbudet på landsbygden för framför allt barn, ungdomar, pensionärer och personer med funktionsvariationer. Fler aktiviteter ska genomföras i föreningen, och aktiviteterna ska kunna bedrivas året runt och vara mer oberoende av vädret. Flera aktiviteter ska vara anpassade till ovan nämnda grupper av deltagare. Fler människor på landsbygden ska använda klubbens anläggning. Projektet består i en ny klubbstuga med toaletter, kök och samlingsrum, vattenbrunn och avlopp till denna samt två nya skjutbanor, 50 meter och 80 meter. Dessutom ska en skyttestuga byggas, där man kan stå under tak och skjuta. Lerduvekastare ska införskaffas. Anläggningen ska vara anpassad för att användas av personer med funktionsvariationer. Byggnaderna ska värmas upp med hjälp av en energisnål lösning, såsom luftvärmepump eller solceller. En jakt-simulator ska också installeras. 

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling