Styrelsemöte Heby Folkets hus 2023-06-11

31.05.2023

Styrelsemöte för Norrby J S K söndag den 11 juni kl. 14:00 i Heby folkets hus. Kan du inte delta på plats ombeds att du deltar på distans via zoom eller teams. Vänligen kontakta Andreas om du önskar delta i mötet online.

- Vänligen observera att rösträtt inte kan överlåtas till annan enligt stadgarna.