Byggblogg nybyggnation av skytteanläggning


Projektet nybyggnation av skytteanläggning på Översävne 1:15 i Heby kommun medfinansieras av Allmänna Arvsfonden genom ett lokal- och anläggningsstöd.

Norrby Jakt och sportskytteklubb beställer av Svensk Skyttesupport AB 12 stycken sporting lerduvekastare samt en trap-lerduvekastare. Till lerduvekastarna beställs även radiostyrning, röststyrning till trap-kastare samt sexstycken transportvagnar.