SkjuttiderVardagar 08.00 - 20.00
Lördagar och helgdagar 09.00 - 15.00